B&M OPTIK Sp. z o.o. w Rzeszowie
 
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Adres do korespondencji
B & M OPTIK Sp. z o.o.
Zaczernie 798
36-062 Zaczernie

Dyrektor - mgr Sławomir Sołtys

sekretariat +48 017 86-00-540
fax +48 017 86-00-543

e-mail: bmo@bmo.pl

strona internetowa http://www.bmo.pl
profil na Facebooku http://www.facebook.com/bmoptik

Informacja rejestrowe o naszej firmie znajduja sie w Sadzie Rejestrowym w Rzeszowie; XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer KRS:0000178109
Wysokosc kapitalu zakladowego 160.000,00 PLN
NIP 813-24-18-350
Regon 690483946

Polska Klasyfikacja Działalności PKD 33.40 - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Dane GPS:
E 21O 59’ 04.4”
N 50O 05’ 36.2” 


Jadąc z Rzeszowa w kierunku na Radom 4 km od końca Rzeszowa miniemy łąki i rzekę. Należy za mostemna skrzyżowaniu skręcić w prawo. Po około 500 metrach miniemy z prawej strony boisko sportowe i park i zaraz za parkiem należy skręcić w prawo. Znajdujemy się dokładnie za boiskiem sportowym.
Jadąc przez łąkę, po prawej stronie za rzeką widać będzie nasze czerowno niebiesko żółte budynki.

 
Jak dojechać do B & M OPTIK w Zaczerniu . Jak dojechać do optik Jak dojechać do BM Optik Jak dojechać do BMO Jak dojechać do BMOPTIK


Jak dojechać do B & M OPTIK w Zaczerniu . Jak dojechać do optik Jak dojechać do BM Optik Jak dojechać do BMO Jak dojechać do BMOPTIK

 

www.produkcja.com.pl - technologia produkcj