B&M OPTIK od 2009 roku korzysta z dotacji z Funduszy Europejskich

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 oraz Budżetu Państwa i Samorządu Województwa Podkarpackiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


„Znaczący wzrost jakości produktów oferowanych przez firmę B&M Optik poprzez automatyzację procesu mycia”

Całkowita wartość projektu: 799 946,34 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 398 133,17 PLN
Nazwa beneficjenta –B&M Optik Sp. z o.o.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Strona internetowa beneficjenta: www.bmo.pl                    www.rpo.podkarpackie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 oraz Budżetu Państwa i Samorządu Województwa Podkarpackiego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Tytuł projektu: „Zakup innowacyjnego urządzenia w celu automatyzacji procesu polerowania soczewek półkulistych”
Całkowita wartość projektu: 310 806,10 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 120 457,32 PLN
Nazwa beneficjenta –B&M Optik Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 oraz Budżetu Państwa i Samorządu Województwa Podkarpackiego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

www.bmo.pl