ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/2017

Dotyczy: dostawy urządzenia do mierzenia grubości środka mikro soczewek oraz soczewek optyki instrumentalnej

Projekt pt.: „Wdrożenie przez Spółkę B&M Optik nowej technologii mikrosoczewek oraz soczewek o wysokiej jakości innowacyjnych w ujęciu rynku krajowego”