ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/2018

Dotyczy: Dostawa oprogramowania zarządzającego pomiarami

Projekt pt.: „Wdrożenie przez Spółkę B&M Optik nowej technologii mikrosoczewek oraz soczewek o wysokiej jakości innowacyjnych w ujęciu rynku krajowego”