ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2/2017

Dotyczy: Doposażenia interferometru

Projekt pt.: „Wdrożenie przez Spółkę B&M Optik nowej technologii mikrosoczewek oraz soczewek o wysokiej jakości innowacyjnych w ujęciu rynku krajowego”