ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/3.2.2/2017

Dotyczy: Bezdotykowe urządzenie do pomiaru centralności

ogniskowej oraz grubości zespołu soczewek

Projekt pt.: „Wdrożenie przez Spółkę B&M Optik nowej technologii mikrosoczewek oraz soczewek o wysokiej jakości innowacyjnych w ujęciu rynku krajowego”