ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/3.2.2/2017

Dotyczy: Dostawa centrówki – urządzenie niezbędne do centrowania soczewek

 

Projekt pt.: „Wdrożenie przez Spółkę B&M Optik nowej technologii mikrosoczewek oraz soczewek o wysokiej jakości innowacyjnych w ujęciu rynku krajowego”


Informacja o wyborze wykonawcy

pismo-18-01-2018jpeg