ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/3.2.2/2017

Dotyczy: Dostawa frezarko - szlifierki

Projekt pt.: „Wdrożenie przez Spółkę B&M Optik nowej technologii mikrosoczewek oraz soczewek o wysokiej jakości innowacyjnych w ujęciu rynku krajowego”

Informacja o wyborze wykonawcy

a5jpeg