ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/3.2.2/2017

Dotyczy: Dostawa polerki

Projekt pt.: „Wdrożenie przez Spółkę B&M Optik nowej technologii mikrosoczewek oraz soczewek o wysokiej jakości innowacyjnych w ujęciu rynku krajowego”


Informacja o wyborze wykonawcy

a6jpeg